TIDA tar hand om helheten i ditt projekt

Vår bakgrund och erfarenhet bygger på ett nära samarbete med våra kunder. Utifrån projektets förutsättningar anpassar vi vårt erbjudande efter just dina behov. Vi ser även till att utforma processen utifrån hur du vill jobba – exempelvis om du inte vill behöva ta alla stora beslut tidigt i projektet.


TIDA tar hand om helheten i ditt projekt

Vår bakgrund och erfarenhet bygger på ett nära samarbete med våra kunder. Utifrån projektets förutsättningar anpassar vi vårt erbjudande efter just dina behov. Vi ser även till att utforma processen utifrån hur du vill jobba – exempelvis om du inte vill behöva ta alla stora beslut tidigt i projektet.


TIDAS ERBJUDANDE

Byggentreprenör

TIDA ansvarar för att genomföra projekt enligt AB eller ABT som byggentreprenör. 

Construction Management (CM)

TIDA stärker upp kundens organisation som konsulter för att planera, leda och styra projekt som genomförs som delad entreprenad.

TIDAS ERBJUDANDE

Byggentreprenör

TIDA ansvarar för att genomföra projekt enligt AB eller ABT som byggentreprenör. 

Construction Management (CM)

TIDA stärker upp kundens organisation som konsulter för att planera, leda och styra projekt som genomförs som delad entreprenad.