Vi vill inte bara minimera vår miljö- och klimatpåverkan, utan även bidra till social hållbarhet.

Vi är, och vill fortsätta vara, ett företag med många arbetsplatser. Alla som arbetar hos oss ska garanteras en bra, trygg och trivsam arbetsmiljö, med rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb – oavsett var de arbetar, eller hur deras arbetsdag ser ut.

Sedan bolaget startade har vi arbetat med social hållbarhet och då ofta till grupper som normalt sett inte brukar få bidrag eller sponsring från företag. Vår ambition är att öka vårt bidrag till samhället i takt med företagets utveckling, och när vi kan, hjälpa dem som ofrivilligt hamnat i en tuff livssituation.

”Vår ambition är att öka vårt bidrag till samhället i takt med företagets utveckling, och när vi kan, hjälpa dem som ofrivilligt hamnat i en tuff livssituation.”

Vi vill inte bara minimera vår miljö- och klimatpåverkan, utan även bidra till social hållbarhet.

Vi är, och vill fortsätta vara, ett företag med många arbetsplatser. Alla som arbetar hos oss ska garanteras en bra, trygg och trivsam arbetsmiljö, med rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb – oavsett var de arbetar, eller hur deras arbetsdag ser ut.

Sedan bolaget startade har vi arbetat med social hållbarhet och då ofta till grupper som normalt sett inte brukar få bidrag eller sponsring från företag. Vår ambition är att öka vårt bidrag till samhället i takt med företagets utveckling, och när vi kan, hjälpa dem som ofrivilligt hamnat i en tuff livssituation.